Přesun na obsah

FOXET, s.r.o.
Špitálská 8/669
190 00   Praha 9
info@foxet.cz


© 2013 Foxet s.r.o.
VIZUS | webmaster

Bezpečnostní agentura Foxet s.r.o. – obchodní a personální politika

Společnost Foxet, s.r.o. vznikla s úmyslem poskytovat komplexní služby v oblasti ostrahy, kdy základem našich služeb je fyzická ostraha objektů. Zakládáme si na kvalitě našich služeb a dodržujeme tyto principy:

  • komplexnost nabízených služeb
  • vysoká odbornost a profesionalita
  • spolehlivost a důvěra
  • rychlost a přesnost
  • akceptovatelná cenová politika

Management společnosti se po zkušenostech získaných ve sféře ostrahy majetku rozhodl reagovat založením vlastní bezpečnostní agentury na potřeby nových přístupů a metod v tomto odvětví.

Jsme držitelé osvědčení Národního bezpečnostního úřadu ČR. Toto osvědčení nám umožňuje přístup k utajovaným informacím na stupeň – důvěrné. Stejné osvědčení získala i jednatelka společnosti.

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení společnosti (PDF, 879kB)

Zaměstnanci naší bezpečnostní agentury se při poskytování služby musí řídit základními pravidly, která jsou vyjádřena v kodexu chování, který byl vytvořen na základě praktických dosavadních zkušeností a je součástní vybavení každého pracoviště.

Společnost poskytuje služby prostřednictvím zaměstnanců, kteří splňují následující kritéria:

  • občanská bezúhonnost a spolehlivost doložená výpisem z rejstříku trestů, kde nesmí mít uchazeč záznam
  • ukočené středoškolské vzdělání
  • absolvent základního školení pro výkon služby u civilní bezpečnostní agentury
  • dobrý zdravotní stav (vstupní a periodické lékařské prohlídky)
  • zájem o sebevzdělání v oblasti komerční bezpečnosti

Jedním z cílů naší bezpečnostní agentury je vytvořit pro zaměstnance takové prostředí, které vede ke stabilizaci pracovních sil. K naplnění tohoto cíle směřuje systém odměňování a pracovní perspektivy zaměstnanců.

Pojištění podnikatelských rizik

Společnost je pro případ vzniku škodních událostí vzniklých v souvislosti s realizací podnikatelských aktivit pojištěna u České pojišťovny do výše 10 mil. Kč.

Smluvní zajištění sjednaných služeb

Společnost při realizaci obchodní politiky postupuje v souladu s platnou právní úpravou dle obchodního zákoníku. Klient dostává návrh obchodní smlouvy, jejíž obsah či případné změny s ním projedná zástupce naší společnosti.

Texty pracovních verzí typických obchodních smluv pro oblast podnikání bezpečnostní agentury lze obdržet na vyžádání u našeho obchodního oddělení.

Služby lze sjednat jak krátkodobě a to formou závazné objednávky nebo i na delší dobu ve formě obchodní smlouvy.